Snabbt och konfidentiellt, med respekt för kunden

06 781 2500

Professionell hemservice och omsorg

Vi finns i Jakobstad och Karleby – kontakta oss!

Kontaktuppgifter

Oy Medipunkt Service Ab                         Oy Medipunkt Sevice Ab 
Solkullavägen 65                                      Långbrogatan 20B
68600 Jakobstad                                      67600 Karleby


FO-nummer: 2675873-3

  06 7812 500
  info@medipunkt.fi


Yhteyshenkilöt

Skicka in dina kontaktuppgifter, så hör vi av oss!

Via e-post
Via SMS

Registerbeskrivning

1. Registeransvarig

MediPunkt
Päiväkummuntie 65
68600 PIETARSAARI

FO-nummer:
Telefonnummer: 06 781 2500

2. Registerärenden

Vår kundservice svarar så snabbt som möjligt på frågor om registret och på respons.

3. Registrets namn

register över personer som har abonnerat på brev kring marknadsföring och aktuella frågor.

4. Syftet med behandlingen av personuppgifter

Syftet med behandlingen är skötsel av kundrelationer, realisering av kundernas och den registeransvariges rättigheter och skyldigheter samt behandling av personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen för syften i anknytning till webbtjänster, för forskningsverksamhet, samt för inriktning av den registeransvariges och/eller dess samarbetspartners reklam och/eller direktmarknadsföring på basis av kunduppgifter genom den registeransvariges medier och tjänster utan överlåtelse av personuppgifter till utomstående parter.

5. Registrets informationsinnehåll

Registret kan innehåll följande information om kunderna:

  • Namn
  • E-postadress
  • Mobil- och/eller annat telefonnummer
  • Organisation och position
  • Organisationens adressuppgifter
  • Förbindelselogg

6. Registrets regelrätta informationskällor

Registret sammanställs ur den registeransvariges kunddatasystem, allmänt tillgängliga Internetkällor, samt eventuella andra offentliga källor. Adresskällorna finns i regel specificerade om de avviker från de först nämnda.

7. Regelrätta överlåtelser av information

Registeransvarige överlåter inga personuppgifter om kunderna till utomstående, förutom när detta krävs av finska myndighetväsenden.

8. Avlägsnande av information

Information kan avlägsnas efter krav av en person eller till följd av att kundrelationen ifråga har upphört.

9. Principerna för skyddande av registret

Personuppgifterna förvaras konfidentiellt. Alla informationsnätverk och utrustningar i vilka registret är beläget och som innehas av den registeransvarige och dess eventuella partner inom datatekniken är skyddade med brandväggar och genom andra nödvändiga tekniska åtgärder.

Elof Fellman

Verkställande direktör


elof.fellman@medipunkt.fi

Vivi-Ann Fellman

Vice verkställande direktör


vivi-ann.fellman@medipunkt.fi

Jaana Grankull

Personal ansvarig / Verksamhetsledare för 

Lilla My


jaana.grankull@medipunkt.fi

Emma Fellman

Operativchef/ ansvarig sjukskötare

 

  emma.fellman@medipunkt.fi

Paulina Åkerlund

Kontorsarbetare/ tel växeln

 

  paulina.akerlund@medipunkt.fi

Malin Pesola

Ansvarig sjukskötare / arbetsledare


  malin.pesola@medipunkt.fi

Elin Heikkilä

Socionom

 

elin.heikkila@medipunkt.fi

Anne-May Grankulla

Hälsovårdare

 

 info@medipunkt.fi

Kom ihåg hushållsavdraget!

Du kan få hushållsavdrag för nästan alla våra tjänster. Till tjänster som omfattas av hushållsavdraget hör bl. a. hushållsarbete, städning, klädtvätt, stödtjänster samt vård och omsorg. Avdraget kan vara högst 2 400 €/person. Läs mer på Skatteverkets webbplats. Vi berättar gärna mer!

Kontakta oss och fråga mer