Snabbt och konfidentiellt, med respekt för kunden

06 781 2500

Personlig assistent

För de med nedsatt funktionsförmåga i Österbotten och Mellersta Österbotten.

Från och med 1.9.2009 har personer med funktionsnedsättning, i enlighet med lagen om stöd och service på grund av handikapp, rätt till personlig assistent. Medipunkts personliga assistent hjälper till med vardagssysslor, såsom matlagning, påklädning, duschning samt träning. Assistenten kan även vara ett stöd i arbetet, studierna, fritidsaktiviteter och i olika slags sociala aktiviteter. Fråga mer, vi betjänar dem som bor i Österbotten och Mellersta Österbotten.

Kontakta oss. En personlig assistent gör det möjligt att tryggt kunna bo kvar hemma trots nedsatt funktionsförmåga, hög ålder eller sjukdom.

Tillsammans utarbetar vi en detaljerad personlig vårdplan

Vi utarbetar alltid en vårdplan i samarbete med kunden, där vi kartlägger kundens hälsotillstånd, boende, funktionsförmåga samt behov av stödtjänster och omsorg. På detta sätt kan vi planera och hjälpa på bästa möjliga sätt.

Betala assistenttjänster med servicesedlar

Ifall du är berättigad till personlig assistans kan du få en servicesedel för denna. Servicesedeln är en slags ekonomisk hjälp som beviljas av staden du bor i. Sedlarna kan användas för att betala vår service.

När du behöver personlig assistent

Kontakta handikapptjänsten i din hemort. Handikapptjänsten beslutar om du är berättigad till personlig assistans och på samma gång få veta ifall du kan börja använda servicesedlar. Fråga oss gärna mer om ämnet eller om hur man ansöker om personlig assistans.

Sjukskötare, närvårdare och personliga assistenter

henkilökohtainen avustaja

Kom ihåg hushållsavdraget!

Du kan få hushållsavdrag för nästan alla våra tjänster. Till tjänster som omfattas av hushållsavdraget hör bl. a. hushållsarbete, städning, klädtvätt, stödtjänster samt vård och omsorg. Avdraget kan vara högst 2 400 €/person. Läs mer på Skatteverkets webbplats. Vi berättar gärna mer!

Kontakta oss och fråga mer